Intercyza – notariusz

Z usług, które świadczą notariusze w łodzi korzystać będą wszyscy ci, którzy sprzedają lub kupują dom albo mieszkanie. Notariusz będzie też pośredniczyć przy umowach darowizny, spisywaniu testamentu lub przepisywaniu domu lub mieszkania na inną osobę za swojego życia. Wszystkie kancelarie notarialne w łodzi zatrudniają również aplikantów, czyli osoby, które przyuczają się do zawodu i są podczas aplikacji.

Ci zajmują się przygotowaniem dokumentacji, sprawdzają, czy dana nieruchomość nie jest zadłużona i jak wygląda jej księga wieczysta. Klient, który płaci notariuszowi za zlecenie, kupuje sobie między innymi spokój. Notariusz łódź piotrkowska sprawdzi za niego, czy z nieruchomością wszystko w porządku pod względem prawnym. Trzeba a przy tym pamiętać, że jeśli kupi się albo przyjmie w spadku nieruchomość z zadłużeniem, trzeba będzie je spłacić. Dlatego warto w trakcie przyjmowania testamentu dowiedzieć się, czy by na pewno z przejęciem majątku nie wiąże się również przejęcie długu. U notariusza można też spisać umowy małżeńskie i zawrzeć intercyzę. Należy pamietać o tym, że zgodnie z polskim prawem umowę intercyzy w każdej chwili zawiera się przed notariuszem. Jest sporządzana w formie aktu notarialnego i tylko wtedy będzie na prawdę istotna i wiążąca dla stron. Najczęściej intercyza jest podpisywana przed zawarciem małżeństwa, ale nie zawsze musi tak być. Małżeństwo zawsze może zdecydować się na to, ażeby podpisać intercyzę. Rolą notariusza jest dowiedzieć się, jakie są oczekiwania stron, przygotować umowę, zaprezentować ją i w późniejszym czasie być świadkiem tego, jak strony ją podpisują. Aktualnie za intercyzę płaci się 400 pln netto. Jeżeli dodać do tego odpisy i opłatę za podatek, który jest obowiązkowy, można sporządzić taki dokument za mniej więcej 600 zł. Wiele małżeństw decyduje się na rozdzielność majątku ze względów praktycznych. Jeżeli już któreś z małżonków w spółce odpowiada całym majątkiem, nie będzie jednocześnie tracić majątku drugiego małżonka, jeśli biznes się nie powiedzie. Pomiędzy osób zamożnych intercyza jest bardzo powszechna i nie budzi negatywnych skojarzeń.

Źródło: notariusz łódź piotrkowska.