Przegląd techniczny obiektu – czym jest

Przeglądy okresowe budynków dotyczą nie tylko i wyłącznie weryfikowania ich stanu estetycznego, niemniej jednak także stanu poszczególnych instalacji w danym obiekcie. Trzeba pamiętać o tym, że okresowe przeglądy budowlane mogą być wykonywane tylko przez inspektorów budowlanych, którzy posiadają odpowiednie a także aktualne uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju badań technicznych obiektów. Należy wspomnieć także o tym, że przegląd budowlany Poznań w zgodzie z bieżącymi przepisami prawa budowlanego jest obligatoryjny dla wszystkich właścicieli, jak też zarządów oraz adminów obiektów o różnym przeznaczeniu, a zatem zarówno budynków mieszkalnych, ale również handlowych, czy również usługowych.

Co warto mieć świadomość tego na temat przeglądu okresowego budynku?
Na początku powinno się wyraźnie podkreślić, że wszystkie zasady, jak też najmniejsze elementy dotyczące obligatoryjnych przeglądów okresowych budynków ustalone są w ustawach prawa budowlanego, które określają między innymi, kto jest uprawniony do przeprowadzania takich badań technicznych obiektów. Właściciele i zarządcy obiektów powinni uzmysławić sobie, że takie badanie a także kontrole mogą być realizowane wyłącznie przez inspektorów budowlanych. Warto być świadomym również o tym, że przegląd budowlany Poznań jest to zarówno przegląd ogólnobudowlany, jak również dotyczący poszczególnych instalacji wykorzystywanych w danym obiekcie. Co za tym idzie, sprawdzana jest instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna, systemu grzewczego, klimatyzacyjna czy też wodno-kanalizacyjna. W przypadku badania okresowego rocznego projektuje się również weryfikację stanu instalacji gazowej a także przewodów kominowych. Jeżeli chodzi o sprawdzenie stanu przewodów kominowych to tyczy się to oceny stanu technicznego przewodów dymowych spalinowych, ale też wentylacyjnych. Co za tym idzie, przegląd budowlany Poznań obejmujący kontrolę przewodów kominowych dotyczy sprawdzenia siły ciągu kominowego, niemniej jednak też namierzenia uszkodzeń czy przekształceń w przewodach. Warto mieć na uwadze o tym, że każda taka kontrola a także przegląd okresowy kończy się sporządzeniem dobrego protokołu, jak także dołączeniem wymogów, które dotyczą przykładowo poprawienia określonych elementów. W przypadku badania technicznego co pięć lat sprawdzana jest też instalacja elektryczna i piorunochronna.

Dodatkowe informacje: przegląd budowlany Poznań.