Czym zajmuje się notariusz

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym można w sposób oficjalny załatwić sprawy między stronami. Najczęściej notariusz potwierdza ważność umów, które dotyczą nieruchomości: mieszkań, domów a także działek. Dwie strony spotykają się w kancelarii notarialnej, aby potwierdzić umowę kupna dystrybucji albo przepisania, czy darowizny nieruchomości.

Strona, która nabywa lokal lub ziemię otrzymuje akt notarialny, który jest najistotniejszym dokumentem potwierdzającym własność. Będzie on niezbędny, ażeby wziąć kredyt, czy na działce wybudować dom. Notariusz sporządza także umowy małżeńskie, które nazywane są intercyzami. Intercyza może być zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego lub podczas. Intercyza to rodzaj dokumentu, który porządkuje kwestie majątkowe w małżeństwie. Standardowo majątek wniesiony do małżeństwa wraz z jego zawarciem staje się wspólny. Jeżeli zaś w gronie małżonkami zawarta zostanie umowa, która nazywana jest intercyzą, może być przeciwnie. Intercyza chroni też majątek przed zobowiązaniami inwestycyjnymi drugiego z małżonków. Oznacza to, że – mając rozdzielność majątkową – nie powinno się w przyszłości spłacać zadłużenia swoim majątkiem. Warunkiem jest poinformowanie wierzyciela przed zawarciem z nim umowy o istnieniu intercyzy. W kancelarii notarialnej kreuje się również kopie dokumentów z notarialnym potwierdzeniem tego, że są zgodne z oryginałem. Takie dokumenty wydawane są przez niektóre urzędy. Można także sporządzić je we własnym zakresie. W wielu wypadkach uczelnie wyższe oczekują od kandydatów na studia dokumentów potwierdzonych notarialnie w trakcie procesu rekrutacji. Notariusze to osoby zaufania publicznego. Są powoływani do pełnienia służby przez ministra sprawiedliwości i odpowiadają karnie oraz zawodowo za swoją działalność. Czynność, które wykonuje notariusz są odpłatne. Wysokość stawki, czyli taksy, reguluje w rozporządzeniu ministerstwo sprawiedliwości. W wielu wypadkach stawka zależy też od wartości przedmiotu sprawy – im droższe mieszkanie, czy działka, tym większa będzie opłata za notarialną umowę.

Więcej informacji: notariusze łódź.