Jakie szkolenia dla początkujących nauczycieli

W niektórych zawodach konieczne jest, by dokształcać się nieomalże cały czas. Podnoszenie własnych kwalifikacji wpisane jest między innymi w zawód nauczyciela. Sporo firm szkoleniowych, wychodząc naprzeciwko kłopotom oświaty organizuje szkolenia dla nauczycieli online, które przeprowadzają doświadczeni metodycy.

Niektórzy z nich związani są z jakimś wydawnictwem podręczników szkolnych i przeprowadzają szkolenia nauczycieli dotyczące tego, jak pracować z danym podręcznikiem, aby zajęcia były interesujące dla ucznia. Nauczyciele, którzy uczestniczą w dodatkowych szkoleniach i poznają nowe metody pracy z uczniami zauważają, że łatwiej przykuć uwagę ucznia na 45 minut wtedy, gdy stosuje się nowe sposoby nauczania. Im bardziej pomysłowy jest nauczyciel, tym chętniej uczniowie uczestniczą w zajęciach. Dzięki temu są także na nich bardziej aktywni i więcej zapamiętują. Wielu rodziców zgłasza problem, że lekcje przeprowadzane w szkołach ich dzieci to tylko monolog nauczyciela, podczas którego uczniowie wyłączają się po kilku minutach. Lepiej, gdy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji i ćwiczy w ten sposób komunikację oraz wypowiadanie się na forum publicznym. Właśnie dlatego dyrektorzy szkół powinny wykupywać kursy dla nauczycieli online i pomagać im uzyskiwać wiedzę potrzebną do tego, ażeby lekcje były zaaranżowane w bardzo ciekawy sposób. Oczywiście nie każdy temat zajęć nadaje się do tego, by lekcja miała formę zabawy dla ucznia, niemniej jednak wiele zajęć, w szczególności w młodszych klasach można prowadzić w taki sposób, aby zachęcać uczniów do brania w nich udziału. Warto pozwolić uczniom na swobodną wypowiedź w czasie lekcji, bo dzięki temu później będą bardziej odważne i otwarte na nowe środowiska, czy zmiany, które je czekają. Jeżeli nauczyciel będzie widzieć efekty u uczniów wówczas, gdy zmieni swoje podejście do sposobu przekazywania wiedzy, chętniej będzie uczestniczyć w kolejnych kursach. Nowoczesna szkoła stawia w centrum ucznia i jego potrzeby. Szczególnie w młodszych klasach jest to potrzebne, aby dzieci nie zniechęciły się do nauki w szkole.

Więcej: Statut szkoły.