Magazyn chemikaliów

Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane tylko w kontrolowanych warunkach i w taki sposób, żeby nie wydostały się z pojemników, w których są przechowywane. Wszystkie niebezpieczne substancje powinny być pod stałym dozorem, aby nie stanowiły zagrożenia. Magazyn chemiczny jest miejscem, w którym przechowywane są rozmaite chemikalia.

W takich magazynach panują warunki potrzebne do zabezpieczenia chemikaliów na tyle, żeby się nie wydostały i żeby nie zagrażały ludziom, zwierzętom czy roślinom a także całemu ekosystemowi. Magazyn chemikaliów jest miejscem silnie strzeżonym, by zagwarantować tam bardzo dobre warunki. Takie magazyny są także umiejscowione w konkretnych miejscach, a szczegółowo tam, gdzie dostęp do chemikaliów jest utrudniony. Jeżeli chemikalia byłyby dostępne na wyciągnięcie ręki, to istniałby duże prawdopodobieństwo, że mógłby się znaleźć ktoś, kto wykorzystałby je w nieodpowiedni sposób stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych. W celu zminimalizowania ryzyka takiej sytuacji należy głównie starannie pilnować magazynów chemicznych. Magazyn gazów musi być w szczególności strzeżony, dlatego że w magazynie takim istnieje ryzyko wybuchu, co może skutkować nawet katastrofą ekologiczną. W magazynach instaluje się specjalne systemy zabezpieczeń, które mają za zadanie uniemożliwiać dostęp do wewnątrz osobom nieuprawnionym. Stosowane są specjalne mechanizmy zamykania, oraz monitoring, który na bieżąco testuje wszystkie wyjścia i wejścia do magazynu a także na całym terenie takiego obiektu. Magazyn materiałów niebezpiecznych jest również dozorowany przy użyciu ochroniarzy, który 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu chronią tego miejsca i legitymują osoby, które chciałyby się dostać na teren magazynu. Wszystkie zasady aktualne w takim obiekcie są ściśle określone i przede wszystkim ustanowione prawem. Administrator magazynu musi stosować wszystkie zalecenia prawne w celu ograniczenia niebezpieczeństwa dla ludzi i dla całego środowiska. Poprawne obchodzenie się z substancjami chemicznymi jest konieczne dla zagwarantowania ochrony.

Dodatkowe informacje: magazyn gazów.