Kto przeprowadza szkolenia bhp i ppoż

Właściwie każdy pracodawca musi zorganizować swoim pracownikom szkolenia po przyjęciu do pracy. Szkolenia bhp ppoż powinna przeprowadzać osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. W wypadku szkoleń dotyczących bhp zapis jest dość ogólny.

Ustawodawca nie precyzuje, ażeby musiała być to osoba, która ukończyła dokładnie określone studia z zakresu bhp. Musi mieć doświadczenie zawodowe i znać branżę, w której będzie przeprowadzać szkolenie. A przy tym musi ukończyć kurs metodyczny albo wykazać, że w trakcie swoich dowolnych studiów miała zajęcia pedagogiczne. Ogólnie rzecz ujmując to pracodawca decyduje, komu powierza przeprowadzenie szkolenia. W praktyce zwykle wynajmuje firmę, która świadczy usługi bhp i to w niej pracują fachowcy, którzy mogą przeprowadzić szkolenie. Jeśli chodzi o szkolenia przeciwpożarowe sprawa wygląda nieco zupełnie inaczej. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia szkolenia jest inspektor ochrony przeciwpożarowej, czyli osoba, która ukończyła specjalny kurs dla inspektorów. W dodatku szkolenie przeprowadzić może inżynier pożarnictwa lub specjalista ochrony przeciwpożarowej. Zarówno szkolenia bhp, jak i przeciwpożarowe muszą być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia pracownika. Szkolenia bhp trzeba odnawiać co dwa albo co trzy lata. W niektórych firmach szkolenia dla kadry kierowniczej odnawia się co 5 lat. Uzależnione jest to od branży i stanowiska pracy. Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są raz. Ustawodawca nie podaje żadnego terminu ważności. Wielu pracodawców przeprowadza natomiast szkolenia przeciwpożarowe cyklicznie. Zwłaszcza w dużych zakładach pracownikom przypomina się o głównych zasadach i drogach ewakuacyjnych. Na prawdę bardzo często również przeprowadza się próbny alarm przeciwpożarowy, którego misją jest przeprowadzenie ewakuacji. Bardzo duże firmy, które zatrudniają kilkanaście albo więcej osób na prawdę często wiążą się z określoną firmą, która zajmuje się wszystkimi szkoleniami pracowników. Obsługa bhp obejmuje wtedy też szkolenia z udzielania pierwszej pomocy lub czasowe porady dla pracodawców, o ile pojawi się w firmie jakaś konkretna sprawa, która wymaga konsultacji ze specjalistą bhp.

Warto zobaczyć: usługi bhp kutno.