Usługi księgowe – oferta

Obecnie żyjemy w dobie ciągle zmieniających się przepisów podatkowych, a zapisy poszczególnych ustaw czy rozporządzeń bywają ze sobą sprzeczne. Jednakże ich nieprzestrzeganie może skutkować wysokimi grzywnami i innymi, nieprzyjemnymi konsekwencjami. Zatem ścisła współpraca między przedsiębiorcami a biurami rachunkowymi jest coraz częściej koniecznością.

Zazwyczaj mikro i małe firmy nie zatrudniają etatowych księgowych. Mogą jednak korzystać z usług biura rachunkowego z Wadowic.
Jak zaczyna się współpraca z firmą księgową?
Współpraca zwykle rozpoczyna się od ustalenia jej zakresu. Poza usługami księgowymi, możliwe jest też zlecenie usług kadrowych, np. wyliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji urlopów, rozliczanie zwolnień lekarskich i tak dalej. Warunki prowadzenia księgowości w Wadowicach uzależnione są od formy opodatkowania, od ilości dokumentów księgowych – faktur sprzedaży a także dokumentów zakupu i ponoszonych kosztów (faktur, paragonów, not obciążeniowych, delegacji i innych). Niezbędne jest także zapoznanie pracowników biura z profilem i zakresem działalności firmy. Po podpisaniu umowy wszystkie dokumenty rozliczeniowe raz na 30 dni trafiają do biura w formie papierowej lub elektronicznej. Biuro może również udostępnić program do wystawiania faktur VAT. Dedykowany księgowy wskaże kwotę i termin należnego podatku a także przygotuje oświadczenie do przesłania drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego.
Kto korzysta z usług biura księgowego?
Firmy nie są jedynymi podmiotami korzystającymi z usług biur rachunkowych. Również stowarzyszenia i fundacje z Wadowic i okolic chętnie powierzają właściwe rozliczenie i opodatkowanie. Jako podmioty obracające pieniędzmi, mają one ustawowy obowiązek dokonywania sprawozdań inwestycyjnych. Także w tym przypadku nie złożenie deklaracji w terminie może powodować przykre konsekwencje. Warto zatem powierzyć pieczę nad rozliczeniami profesjonalistom. Osoby prywatne z kolei chętnie korzystają z sposobów przygotowania rozliczenia rocznego. Jeśli dana osoba posiada kilka różnorakich źródeł zarobkowania, czy przekazywała darowizny pieniężne, właściwe wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej może nastręczać trudności. Powierzenie rozliczenia zawodowej księgowej to gwarancja spokoju i prawidłowo spełnionego obowiązku podatkowego.

Sprawdź: biuro rachunkowe Wadowice.