Rejestracja firmy i sprawozdania bdo

Od dawna wprowadzane są nowe przepisy, które dotyczą ich w głównej mierze gospodarki odpadami, a więc dbanie o różnorodne ekologiczne aspekty działania firm na rynku. Trzeba tutaj podkreślić, że najbardziej istotnym elementem aktualnie prowadzonej polityki gospodarki odpadami jest obowiązek spoczywający na podmiotach gospodarczych dotyczący rejestracji w systemie bdo jak także wykonywanie rocznych sprawozdań. Warto dodać o tym, że rejestracja bdo jest obowiązkowa dla tych podmiotów gospodarczych, które w głównej mierze zajmują się wytwarzaniem odpadów, niemniej jednak też wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach czy również artykuły takie jak na przykład elektroniczny sprzęt a także elektryczny.

Warto mieć na uwadze o tym, że jest to obowiązek, który powinien być realizowany w sposób terminowy, tyczy się to między innymi składania sprawozdań w Urzędzie Marszałkowskim jak również obowiązek zarejestrowania się w systemie bdo, czyli bazie danych odpadowych.
Bdo – jakie obowiązki spoczywają na podmiotach gospodarczych?
Pierwszy kluczowy obowiązek dotyczący wytwórców odpadów jak również firm które zajmują się ich transportowaniem czy również odbiorem tyczy się rejestracji w systemie bdo. Warto pamiętać o tym, że w związku z tym należy dopełnić wiele formalności, a przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek, który pozwala na nadanie numeru identyfikacyjnego firmie. Jeśli pragniemy zaoszczędzić sobie czasu, to zdecydowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców, którzy zajmują się rejestracją w naszym imieniu. Warto wspomnieć o tym, że takie firmy zajmują się także wykonywaniem sprawozdań na podstawie prowadzonej przez firmę ewidencji. Dotyczy to w głównej mierze bdo sprawozdanie roczne, który jest fundamentem do rozliczenia się, a więc także uniknięcia naliczenia kar. Warto pamiętać też o tym, że terminowe rozliczanie się z systemem bdo daje nam możliwość skorzystania z różnych dofinansowań związanych z polityką gospodarki odpadami. Należy wspomnieć o tym, że jeżeli już chodzi o przygotowywanie sprawozdań to realizowane są one na podstawie kart kpo, czyli kart odbioru a także przekazania odpadu. Jeżeli już firmy obracają takimi kartami to muszą również prowadzić ewidencję, a to wiąże się także z obowiązkiem wykonywania sprawozdań.

Polecamy: bdo sprawozdanie roczne.