Jak działa faktoring odwrócony

Faktoring to kojarzony powszechnie od lat rodzaj finansowania, w ramach którego firma sprzedaje własne należności (najczęściej zwyczajnie faktury) firmie faktoringowej. Ta je opłaca od razu,nie czekająć na termin płatności, który może być dość odległy. Dzięki faktoringowi można zachować płynność finansową.

To jest szczególnie ważne dla niewielkich firm, które nie mają wysokiego kapitału zakładowego lub dopiero co zaczynają funkcjonować na rynku i mają niewielu klientów. W ramach transakcji między obiema stronami faktor płaci kwotę należną z faktur pomniejszoną o swoją procentową prowizję albo opłaty stałe. Wszystko uzależniony jest od sposobu, na który obie strony się umówią. Zwykle faktoring firmy jest tańszy od kredytu obrotowego, zatem wiele firm wybiera tę formę finansowania jako bezpieczną i łatwą do otrzymania. Wielu osób myli faktoring dla firm z windykacją. To dwa odrębne procesy. Żadna firma faktoringowa nie przejmuje od przedsiębiorcy faktur, których termin płatności minął. Wyłącznie aktualne faktury mogą być finansowane w ramach faktoringu. Dla przedsiębiorcy faktoring wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeżeli odbiorca nie zapłaci w ustalonym na fakturze terminie, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu faktorowi wypłaconej kwoty. Nie odzyskuje jednak prowizji. Firma faktoringowa nie zajmie się windykacją należności. Przedsiębiorca musi dochodzić do tego niezależnie. Niektóre firmy faktoringowe mogą wydłużyć termin płatności lub zająć się windykacją należności, ale faktorant ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty. Kiedy przedsiębiorca musi zwrócić środki finansowe firmie faktoringowej i jest to duża kwota, istnieje sposobność rozłożenia jej na raty. Firmy faktoringowe coraz częściej są proklienckie. Z całą pewnością łatwiej jest porozumieć się z firmą faktoringową niż z bankiem, którego procedury bywają czasami bezwzględne. Sporo firm, które nie posiadają żadnej historii kredytowej, nie może skorzystać z oferty bankowości dla firm. Firma faktoringowa zaś współpracuje dosłownie z osobami, które swoją działalność gospodarczą dopiero co pozakładały.

Zobacz także: faktoring.