Egzamin na uprawnienia budowlane

Branża budowlana oferuje sporo ciekawych stanowisk zatrudnienia, nie jest więc zaskoczeniem, że coraz więcej osób wiąże własną karierę zawodową właśnie z tą branżą. Warto być świadomym natomiast o tym, że w przypadku każdej branży, też budowlanej, warto dbać o ciągłe poszerzanie kompetencji oraz umiejętności, tak aby poprawić własną atrakcyjność na rynku pracy, jak także dać sobie szansę na awans. Pamiętajmy zatem o tym, że z całkowitą czyli stu procentową pewnością dobrym rozstrzygnięciem są uprawnienia budowlane, które można uzyskać dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Do takiego egzaminu trzeba się bez wątpienia bardzo dobrze przygotować, warto zatem korzystać z usług firm szkoleniowo-doradczych, które w głównej mierze dysponują bazą pytań, które mogą się pojawić na sesjach egzaminacyjnych.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – na co zwrócić szczególną uwagę?
Przede wszystkim na samym początku należy wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który daje możliwość posiadaczowi wykonywanie samodzielnych prac technicznych w obrębie branży budowlanej, które są związane z projektowaniem albo także kierowaniem robotami budowlanymi. Dlatego też uprawnienia te dzielą się na 2 główne kategorie, a mianowicie uprawnienia dotyczące kierowania pracami budowlanymi, jak też powiązane z projektowaniem. Te dwie główne kategorie dzielą się na szereg specjalności, a mianowicie specjalność architektoniczną, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjną, w obrębie której wyróżniamy mostową, kolejową, drogową, wyburzeniową a także hydrotechniczną, specjalność instalacyjną, w obrębie której wyróżniamy specjalność telekomunikacyjną, cieplną, wentylacyjną, wodociągową, sanitarną a także gazową, jak też elektroenergetyczną a także elektryczną. Jeśli zatem pragniemy dostać uprawnienia budowlane, to w pierwszej kolejności powinniśmy wybrać odpowiednią specjalność, w obszarze której zamierzamy te uprawnienia otrzymać. Aby podejść do egzaminu, trzeba spełniać oczekiwania, które dotyczą długości stażu odbytego w biznesie budowlanej, jak również posiadanego tytułu naukowego kierunkowego. Jeśli spełniamy te wymogi, to możemy zapisać się na egzamin, z który składa się z dwóch części, z części pisemnej oraz ustnej.

Więcej informacji: uprawnienia budowlane.